Tööstusuudised

Nutikas kodu, asjade interneti vältimatu toode!

2020-03-16

Selliste tehnoloogiate nagu suurandmed ja tehisintellekt kiire arenguga mängivad nutikad kodud elus üha olulisemat rolli. Seiretööstuse instituudi hiljuti avaldatud "Hiina arukate kodumasinate tööstuse prognoosi- ja investeerimisstrateegia kavandamise aruande" andmetel ulatus Hiina nutika kodu turu maht 2016. aastal 60,57 miljardi jüaanini, mis on aastataguse kasvuga määr 50,15%. Eeldatakse, et nutikodu plahvatab lähiaastatel. 2018. aastaks jõuab nutika kodu turu suurus 139,6 miljardi jüaanini. 2020. aastaks peaks Hiinast saama Aasia suurim aruka koduturg. Ehkki väljavaated on head, on aplodeerimise või mitte rahuldamise olukorda raske lahendada. Probleemi lahendamise võti peitub kasutaja olemuse juurde naasmises ning toodete, tehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse ning teenuste sügavas viljelemises.


       


1.Kasutajad peavad arvamist muutma
(1) Vajadus muutuda jõulisemaks

Riigimajanduse arengu ja inimeste elu edenemisega tuleb asjade Interneti tarkade kodude kasutamist üha enam tugevdada. Ehkki targa kodu on Hiinas loodud juba rohkem kui 10 aastat, seisab see endiselt silmitsi traditsiooniliste lahenduste "kitsaskohaga", millel on ühtne jõudlus, kõrge pakkumine ning mida on keeruline planeerida ja rakendada. Asjade Interneti arenguga avab nutika kodu karjäär siiski uusi võimalusi. Kosmose arengu osas on Hiinal lõputud plaanid arukate kodude võimalike kaubanduskeskuste jaoks.
Nutika paigalduskomitee klassifikatsiooni järgi jagunevad nutika kodu süsteemitooted 20 kategooriasse, sealhulgas: juhtimisüksused, intelligentsed valgustussüsteemid, elektrilised juhtimissüsteemid, kodu taustmuusika, kodukino süsteemid, helisüsteemid, videovalve, vargusvastased seadmed alarmid, elektriline Pääsukontroll, nutikad varjutamine, nutiseadmed, HVAC-süsteemid, päikese- ja energiasäästlikud seadmed, päikese- ja energiasäästlikud seadmed, aktiivne arvesti lugemine, nutika kodu tarkvara, kodu juhtmestik, koduvõrk, spordi ja tervise jälgimine, aktiivne lillede ja rohtude niisutamine, lemmikloomade hooldamine Loomade tõrjega viiakse läbi kõikvõimalikud nutika kodu süsteemi tooted.
(2) Humaniseerimise ja isikupärastamise taotlemine
Alates nutika kodu sündimisest on selle missioon teha lahutamine inimkonna tüütutele päevadele. Seetõttu on kasutajate vajadus nutikate toodete humaniseerimiseks väga suur. Nad loodavad ühe klõpsuga toimingu lõpule viia rohkem humaniseerimisega ning toiming on lihtne ja arusaadav. Näiteks lihtsa analoogia abil saab ühe nupuga sulgeda kõik elektriseadmed ja tuled, mis on mugav ja energiasäästlik.
Lisaks inimeste vajadustele jälitavad kasutajad üha enam isikupärastatud tooteid. Andmed näitavad, et võrreldes üldise kodutehnikaga arvab 70% vastanutest, et nutika kodu tooteid tuleks kohandada isikupärastatud funktsioonidega.
(3) Armastan osta ühte toodet
Üha keerukama targa kodu elukutse tõttu on rohkem tarbijaid valmis nutikaid kodutooteid kogema, kuid võrreldes nutika kodu toodete täielike komplektidega eelistab enamik kasutajaid ikkagi kogemuste saamiseks üksikuid tooteid osta.
Selle põhjuseks on asjaolu, et kasutajad soovivad kasutada järkjärgulist üleminekumeetodit, et lõpetada üldkodude muutmine nutikateks kodudeks ja minna üle üksikutelt toodetelt üldisele nutika kodu lahendustele, näidates nutika kodu karjääri järkjärgulist edenemist.
2, kanali arendamise muutmise spekulatsioonid

Ühel arukal kodutootel on saarefekt. Selle saab integreerida kaunistuse tervikuna või osaliselt. Tulevikus ilmneb järelväärtus. Nutika kodu elukutse ei saa hõlpsalt edasi liikuda ja areneda ning ta saab töötada koos asjakohaste ametitega piiriülese koostöö nimel, et saavutada püsivalt võidavad kõik olukorrad.
Edaspidi teevad targa kodu tootjad tihedat koostööd kinnisvaraarendajate, dekoratsiooniettevõtete, hotellide, hotellide jmt, et siseneda esi- ja tagalaadimiskeskustesse. Vahepeal on eestlaetav kaubanduskeskus peamiselt kõigi või mõne ruumi intelligentseks kaunistamiseks. Peamised tooted on nutikad telerid ja nutikad lüüsid. Houzhuangi kaubanduskeskuse peamised tooted on turvateenused. Peamised tooted on nutikad kaamerad ja nutikad suitsualarmid.
3.Üldine karjäärivõimaluste väljavaade ja kaubanduskeskuste ajastus
Spekulatsioonide kohaselt ulatub 2018. aastaks kaubanduskeskuste kavandamine 100 miljardi jüaanini, kui nutikad kodutooted võetakse vastu tarbijaklassi kuuluvates kaubanduskeskustes. Lisaks on mobiilse Interneti ja Wi-Fi lisandumisega pilve ja suurte andmekanalite ehitamine muutunud praeguse nutika kodu süsteemi ökosüsteemi peavooluks. Nutika kodu arengusuunad viimastel aastatel on kokku võetud järgmiselt:
(1) Ulatuslikud kontseptsioonid, täiendav tähtsus
Nutika kodu kontseptsiooni levimisega - olgu see siis professionaalne meedia, massimeedia, veebimeedia või paberkandjal - edastavad nad teavet nutika kodu kohta. "Nutikas kodu" pole kõigile uus sõna.
(2) Müüja vahetus, ametialane ümberkujundamine
Mis tahes uut tüüpi karjääri tõus võib tulevikus seista silmitsi olukorraga, kus kapital on valanud ettevõtte hullumeelsele karjääride ümberkorraldamisele. Nutika kodu elukutse areneb kiiresti ja ootab sama olukorda. Tulevikus ühinevad neli nutika kodu laagrit, näiteks terminalitootjad ja Interneti-ettevõtted, samas laagris ning erinevates laagrites tehakse piiriülest koostööd, et edendada karjääri tervislikku ja korrektset arengut.
(3) Kinnisvaraarendajad reklaamivad, tarbijad armastavad
Tänapäeval lisavad kinnisvaraarendajad oma kinnisvarale pidevalt nutikaid kodusid, mis tõstab kinnisvara lisandväärtust tunduvalt. Näiteks kodukinnitamisel kasutatakse Vanke, Country Garden, Evergrande ja muid tootemarke. Kinnisvaraarendajad tutvustasid targa kodu mõistet ja andsid selle levitamisse suure panuse. Pärast kinnisvaraarendajate juurutamist ei viibi tarbijad ainult sõnalistes aruteludes, nüüd on paljud inimesed valinud nutika kodu tooted, millel on mugav paigaldus.
(4) Oskused muutuvad integreeritumaks
Suhtlemisoskus, hübriidpilveoskus, suurandmete kasutamise oskus, traadita suhtlemisoskus, mobiilne internet ja nutikas ökosüsteem on muutunud tulevikus kodu sisustamise trendiks. Arukas juhtimine tuleb integreerida erinevatesse teeninduskanalitesse. Näiteks koduvõrgud tuleb integreerida kogukondlikesse võrkudesse ja kogukondlikud võrgud vajavad integreerimist piirkondlikesse ökosüsteemidesse jne. Viimastel aastatel on APP kasutamine olnud kaootiline, mis on klientidele raskusi toonud. Seetõttu peab arukas juhtimine tulevikus lihtsustama rakenduse APP rakendamist ja looma super APP kontseptsiooni.
(5) Üldlevinud nutikaubad, täiuslik kaitsesüsteem
Viimastel aastatel on nutiosade süsteemid, oskus keeruka ratsionaalse oskuste ja kaubanduskeskuste kontseptsiooni abil, tagasi mõistlikkuse juurde, sisenenud kasulikkuse perioodi ning lihtsate, kasulike ja inimlike toodete lisamisega on nutikate toodete populaarsus on kasvanud. Koos soodustab kaubanduskeskuse vajadus nutikaupade järele kindlasti nutika kodu süsteemi kaitsesüsteemi järkjärgulist loomist ja arendamist. Turvasüsteemi oskuste täiendamine ja täiendamine soodustab ka süsteemi kaitsesüsteemi täiustamist.
(6) Nutivõrgu ja targa kodu kombinatsioon
Meie riigis on nutivõrkude ehitamisel oma põhivajadused. See töötab igasuguste intelligentsete seadmetega kõigis eluruumides. Elektrienergiaga töötamisel võib see moodustada ka sissetungimise efekti nutikate kodude võrku ja nutivõrkude kasutajatele. Kui ta naudib ka koos targa kodu teenust, on tema vajadus luua nende vahel kasulik ja range suhtlus ning koordineerida nutika kodu ja nutivõrgu kombinatsiooni erinevat teavet. Kasulik käitlemiseks.
(7) Kodune funktsioon "Paasapühad"
Oskuste arendamisega ei pruugi arukas kodu piirduda ainult "koduga", see mängib tulevikus üha olulisemat rolli. Sarnaselt tavalise perenaisega saate aeg-ajalt jälgida kõigi füüsilist seisundit, näiteks hooldaja, kes hoolitseb eakate ja laste eest. Samuti saate oma lapsi kodus koolitada ja neist saab igaühe elu oluline osa.
Nutitelefonifunktsioonide täiustamisel on mobiilterminalide ja koduseadmete vaheline seotus tihenemas ning tehisintellekti tehnoloogia on muutumas üha küpsemaks, mis mitte ainult ei suurenda kodu intelligentsuse taset, vaid muudab tooted ka mobiiltelefonide jaoks sobivamaks. kasutajate tegelikud vajadused. Hiinas on nutikate kodude arendamiseks juba paremad tingimused ning üha enam tarbijaid soosib nutikodude kasutamist ning nutikad kodud toovad ka kasutajate ellu kvalitatiivseid muudatusi.